ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Γιατί αποτελεί μια αξιόπιστη και ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση;

  • Time to read less than 1 minute
ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Γιατί αποτελεί μια αξιόπιστη και ασφαλή θεραπευτική προσέγγιση;

Τι σημαίνει ο όρος "υπνοθεραπεία"; 

Ουσιαστικά με τον όρο “υπνοθεραπεία”  περιγράφουμε την χρήση της ύπνωσης για θεραπευτικούς σκοπούς. Ως ύπνωση περιγράφεται μία κατάσταση χαλάρωσης με παράλληλη εσωτερική εστίαση της προσοχής. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η υπνοθεραπεία αποτελεί χρήσιμη παρέμβαση για την αντιμετώπιση πολλών ψυχολογικών αλλά και ιατρικών προβλημάτων η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ωστόσο στην Ελλάδα μόνο τα τελευταία χρόνια αρχίζουν να γίνονται γνωστά τα τεράστια οφέλη της. 

Είναι αξιόπιστη και ασφαλής η υπνοθεραπεία; 

Η απάντηση είναι σαφής: ναι, η υπνοθεραπεία είναι και αξιόπιστη και ασφαλής! Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οι μετα-αναλύσεις των διαφόρων μελετών υπογραμμίζουν με απόλυτη σαφήνεια ότι η κλινική ύπνωση ως συμπληρωματική παρέμβαση, παράλληλα με άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές παρεμβάσεις, συμβάλλει στη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Οι παρεμβάσεις ύπνωσης για την αντιμετώπιση του πόνου έχουν κριθεί ως «αποτελεσματικές» από το Εθνικό Ινστιτούτο Αξιολόγησης της Τεχνολογίας της Υγείας των Η.Π.Α. (1996), ενώ ο Ηammond (2010) στην ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τεχνικών ύπνωσης σε προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αντιπροσωπεύουν μια γρήγορη, οικονομική και ασφαλή εναλλακτική παρέμβαση σε σχέση με τη φαρμακευτική αγωγή, και ενδείκνυνται ιδιαίτερα για προβλήματα που αφορούν καταστάσεις άγχους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον καθηγητή Δ. Ι. Τσουκνιδή.