Σημαντικές ανακαλύψεις για όσους φοβούνται τον οδοντίατρο: η ύπνωση είναι πραγματικά αποτελεσματική! 

  • Time to read less than 1 minute
Μείωση του φόβου οδοντιάτρου μέσω ύπνωσης

Δημοσιεύθηκε η επιστημονική μελέτη που πιστοποιεί τις σημαντικές λειτουργικές αλλαγές στη δραστηριότητα του εγκεφάλου μετά από ύπνωση σε ασθενείς με οδοντική φοβία. 

Η πρώτη πραγματικά πρωτοποριακή μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε άτομα με οδοντικές φοβίες και η οποία μελετά τις επιδράσεις σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου τους πριν και μετά την ύπνωση είναι πλέον γεγονός. 

Από τα 24 άτομα που συμμετείχαν, τα 12 είχαν φοβία με τον οδοντίατρο και τα άλλα 12 ήταν η ομάδα ελέγχου. Παρόλο, λοιπόν, που το δείγμα είναι σχετικά μικρό, η επιστημονική έρευνα αποκάλυψε σημαντικά στοιχεία. Το σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι τα ερεθίσματα που προκαλούν άγχος μπορούν να μειωθούν αποτελεσματικά μέσω ύπνωσης. Με τον όρο “ερεθίσματα” χαρακτηρίζονται ενέργειες όπως η οδοντική χειρουργική επέμβαση, οι πάσης φύσεως ενδοδοντικές θεραπείες ή η  χαμηλής ποσότητας χρήση αναισθητικών. 

Οι ερευνητές χρησιμοποιώντας fMRI (λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού) εξέτεσαν διάφορες δομές φόβου του εγκεφάλου και αποδείχθηκε πως παρατηρήθηκαν αλλάγες στα κέντρα φόβου του εγκεφάλου. 

Συμπέρασμα των ερευνητών Ulrike HalsbandThomas Gerhard Wolf: "Η παρούσα μελέτη παρέχει επιστημονικά στοιχεία ότι η ύπνωση είναι μια ισχυρή και επιτυχημένη μέθοδος για την αναστολή της αντίδρασης των δομών κυκλώματος φόβου".

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη μελέτη των καθηγητών  εδώ. 

Το εντυπωσιακό βέβαια στοιχείο είναι ότι εκτός από την παραπάνω έρευνα υπάρχει επιπροσθέτως μια πληθώρα από ερευνητικές  μελέτες  που  υποστηρίζουν  τα  πλεονεκτήματα  της  εφαρμογής  της  ύπνωσης στις  οδοντιατρικές  παρεμβάσεις.  

 

Παρακάτω παραθέτουμε τις γνωστότερες:  

 

Chaves  (1997): “η  ύπνωση συμβάλλει στη διαχείριση  του  άγχους  που  προκαλείται από τις  οδοντιατρικές παρεμβάσεις. Επίσης συμβάλλει  στη  βελτίωση  της  ανοχής  των  ορθοδοντικών  ή  προσθετικών μηχανημάτων,  στη  μείωση  της  χρήσης  φαρμακευτικών  αναισθητικών  και  αναλγητικών,  στον έλεγχο  της  ροής  του  σιέλου  και  της  αιμορραγίας. Η ύπνωση βοηθά  και  ως  θεραπευτική  παρέμβαση  για σύνδρομα  χρόνιου  πόνου  στο  πρόσωπο,  όπως  οι  κροταφογναθικές  παθήσεις.”

 

Fabian  (1995): “τα  πορίσματα  των ερευνών  επικροτούν  την εφαρμογή  ύπνωσης στην οδοντιατρική,  διότι  σχεδόν  το  85%  των  ασθενών  ανέφερε  μείωση των  υποκειμενικών  αισθημάτων  άγχους  καθώς  και  μείωση  των σωματικών  συμπτωμάτων  που  σχετίζονται  με  το  άγχος,  όπως  ο  καρδιακός  ρυθμός,  η συγκέντρωση  κορτιζόλης  στο  αίμα,  η  θερμοκρασία  του  σώματος  κ.α.”  

Eitner et al.,  (2006): “τα  θεραπευτικά  αποτελέσματα  της  ύπνωσης,  τόσο  τα  υποκειμενικά  όσο  και τα  αντικειμενικά,  διατηρήθηκαν  για  μακρό  χρονικό  διάστημα  και  σε  μεταγενέστερες οδοντιατρικές  παρεμβάσεις.” 

 

Εάν λοιπόν εσείς ή το παιδί σας ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που φοβούνται τον οδοντίατρο, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα δεδομένα όλων αυτών των επιστημονικών ερευνών διότι ο λιγότερος φόβος και ο μικρότερος πόνος είναι πάντα μια καλύτερη επιλογή!

Για περισότερες πληρφορίες επικοινωνήστε εδώ.